Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Polityka Cookies

Klauzula Informacyjna

Prawo nieruchomości

 

 

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalne usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Są one skierowane do wszystkich uczestników rynku, zarówno osób zainteresowanych nabyciem, dzierżawą lub wynajmem nieruchomości, przedsiębiorców z branży budowlanej oraz deweloperskiej, jak i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom szeroki zakres usług z obszaru prawa budowlanego, prawa mieszkaniowego oraz szeroko rozumianego prawa rolnego – w tym m.in. regulacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Oferujemy także kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz realizacji procesów inwestycyjnych, w ramach której przeprowadzamy m.in. audyty stanu prawnego nieruchomości, redagujemy, sprawdzamy oraz negocjujemy umowy, jak również podejmujemy czynności zmierzające do wprowadzania zmian w księgach wieczystych. 

Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje w szczególności:

- kompleksowe doradztwo oraz reprezentację Klientów w zakresie wszelkich procesów związanych ze sprzedażą, najmem, oraz dzierżawą nieruchomości,

- pełną analizę stanu prawnego nieruchomości,

- sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów obejmujących m.in. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowy deweloperskie oraz o roboty budowlane,

- reprezentację  klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie,

- przygotowywania pism procesowych oraz odwołań od decyzji organów administracji (m.in. od decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę), jak również skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

- reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych, mediacjach oraz postępowaniach arbitrażowych dotyczących m.in. kwestii własności i obrotu nieruchomościami, procesu budowlanego, oraz zagadnień z zakresu najmu, dzierżawy, czy ustanowienia lub zniesienia służebności,

- doradztwo i pełną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz deweloperów.

 

 

 

Prawo nieruchomości

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalne usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Są one skierowane do wszystkich uczestników rynku, zarówno osób zainteresowanych nabyciem, dzierżawą lub wynajmem nieruchomości, przedsiębiorców z branży budowlanej oraz deweloperskiej, jak i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom szeroki zakres usług z obszaru prawa budowlanego, prawa mieszkaniowego oraz szeroko rozumianego prawa rolnego – w tym m.in. regulacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Oferujemy także kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz realizacji procesów inwestycyjnych, w ramach której przeprowadzamy m.in. audyty stanu prawnego nieruchomości, redagujemy, sprawdzamy oraz negocjujemy umowy, jak również podejmujemy czynności zmierzające do wprowadzania zmian w księgach wieczystych

Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje w szczególności:

- kompleksowe doradztwo oraz reprezentację Klientów w zakresie wszelkich procesów związanych ze sprzedażą, najmem, oraz dzierżawą nieruchomości,

- pełną analizę stanu prawnego nieruchomości,

- sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów obejmujących m.in. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowy deweloperskie oraz o roboty budowlane,

- reprezentację  klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie,

- przygotowywania pism procesowych oraz odwołań od decyzji organów administracji (m.in. od decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę), jak również skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

- reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych, mediacjach oraz postępowaniach arbitrażowych dotyczących m.in. kwestii własności i obrotu nieruchomościami, procesu budowlanego, oraz zagadnień z zakresu najmu, dzierżawy, czy ustanowienia lub zniesienia służebności,

- doradztwo i pełną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz deweloperów.