Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Polityka Cookies

Klauzula Informacyjna

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów compliance każdego przedsiębiorcy. Kluczowe uregulowania dotyczące tej materii zostały zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Akt ten znacznie zmienił obowiązujące dotychczas wymogi dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz nałożył na przedsiębiorców nowe, nieznane wcześniej obowiązki. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat  można zaobserwować znaczny wzrost liczby wycieków danych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezwykle istotne jest zatem przygotowanie i wdrożenie odpowiednich procedur oraz zabezpieczeń gwarantujących prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Rozwiązania takie pozwalają bowiem znacznie zmniejszyć ryzyko związane z nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji finansowych, formułowaniem różnego rodzaju roszczeń przez podmioty trzecie oraz powstaniem strat wizerunkowych wiążących się z takimi sytuacjami.  

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę i doradztwo prawne w obszarze ochrony danych osobowych oraz compliance. Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje wszelkie obszary związane z bezpieczeństwem danych oraz dostosowaniem przedsiębiorcy do wymogów RODO, w szczególności:

- kompleksowe doradztwo prawne z zakresu ochrony danych osobowych,

- realizację audytów działalności przedsiębiorcy ukierunkowanych na kwestię zbadania zgodności z wymogami RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych,

- przeprowadzanie analizy stopnia ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych,

- sporządzanie, dostosowywanie oraz wdrażanie wymaganej prawem dokumentacji oraz niezbędnych procedur, takich jak m.in.: Polityka Ochrony Danych Osobowych, Polityka Prywatności, rejestr czynności przetwarzania, upoważnienie do przetwarzania danych czy umowa powierzenia przetwarzania danych,

- objęcie funkcji Inspektora Danych Osobowych w ramach outsourcingu,

- przeprowadzanie różnego rodzaju szkoleń z zakresu szeroko rozumianej ochrony danych osobowych,

- reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz procedur kontrolnych.

 

W zależności od preferencji i potrzeb Klienta, nasze usługi mogą być świadczone w różnych formach i modelach działania – zarówno jako stała obsługa prawna, incydentalne wsparcie, jak i pomoc w realizacji poszczególnych projektów lub etapów działalności. Nasze usługi adresowane są do szerokiego grona podmiotów gospodarczych, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, wielkość oraz przyjętą formę organizacyjną.

Prawo ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów compliance każdego przedsiębiorcy. Kluczowe uregulowania dotyczące tej materii zostały zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Akt ten znacznie zmienił obowiązujące dotychczas wymogi dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz nałożył na przedsiębiorców nowe, nieznane wcześniej obowiązki. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat  można zaobserwować znaczny wzrost liczby wycieków danych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezwykle istotne jest zatem przygotowanie i wdrożenie odpowiednich procedur oraz zabezpieczeń gwarantujących prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Rozwiązania takie pozwalają bowiem znacznie zmniejszyć ryzyko związane z nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji finansowych, formułowaniem różnego rodzaju roszczeń przez podmioty trzecie oraz powstaniem strat wizerunkowych wiążących się z takimi sytuacjami.  

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę i doradztwo prawne w obszarze ochrony danych osobowych oraz compliance. Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje wszelkie obszary związane z bezpieczeństwem danych oraz dostosowaniem przedsiębiorcy do wymogów RODO, w szczególności:

- kompleksowe doradztwo prawne z zakresu ochrony danych osobowych,

- realizację audytów działalności przedsiębiorcy ukierunkowanych na kwestię zbadania zgodności z wymogami RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych,

- przeprowadzanie analizy stopnia ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych,

- sporządzanie, dostosowywanie oraz wdrażanie wymaganej prawem dokumentacji oraz niezbędnych procedur, takich jak m.in.: Polityka Ochrony Danych Osobowych, Polityka Prywatności, rejestr czynności przetwarzania, upoważnienie do przetwarzania danych czy umowa powierzenia przetwarzania danych,

- objęcie funkcji Inspektora Danych Osobowych w ramach outsourcingu,

- przeprowadzanie różnego rodzaju szkoleń z zakresu szeroko rozumianej ochrony danych osobowych,

- reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz procedur kontrolnych.

W zależności od preferencji i potrzeb Klienta, nasze usługi mogą być świadczone w różnych formach i modelach działania – zarówno jako stała obsługa prawna, incydentalne wsparcie, jak i pomoc w realizacji poszczególnych projektów lub etapów działalności. Nasze usługi adresowane są do szerokiego grona podmiotów gospodarczych, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, wielkość oraz przyjętą formę organizacyjną.