Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Polityka Cookies

Klauzula Informacyjna

Prawo pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Usługi świadczone przez nas na rzecz przedsiębiorców obejmują doradztwo prawne, przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji m.in. umów o pracę i kontraktów managerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, a także wspomaganie pracodawców w przeprowadzaniu procedur zwolnień indywidualnych i grupowych.

Oferujemy także profesjonalne wsparcie pracowników pozostających w sporze ze swoim byłym lub obecnym pracodawcą. W tym zakresie świadczymy pomoc obejmującą m.in. doradztwo prawne a także kompleksową reprezentację w procesach sądowych dotyczących zwolnień, ustalenia stosunku pracy czy stosowania mobbingu lub dyskryminacji.

Nasza Kancelaria w szczególności świadczy usługi obejmujące:

- kompleksowe poradnictwo prawne w zakresie optymalnych form rozwiązania sporów z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,

- udział w negocjacjach i mediacjach,

- sporządzenie opinii i analiz prawnych z zakresu prawa pracy,

- opracowywanie kompleksowych strategii procesowych,

- przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych i przedprocesowych,

- pełne zastępstwo procesowe Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,

- przygotowanie wszelkiego rodzaju umów i regulaminów w tym m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, umów o pracę i kontraktów managerskich,

- przeprowadzenie audytów dokumentacji z zakresu prawa pracy funkcjonującej obecnie u danego pracodawcy.

Prawo pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Usługi świadczone przez nas na rzecz przedsiębiorców obejmują doradztwo prawne, przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji m.in. umów o pracę i kontraktów managerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, a także wspomaganie pracodawców w przeprowadzaniu procedur zwolnień indywidualnych i grupowych.

Oferujemy także profesjonalne wsparcie pracowników pozostających w sporze ze swoim byłym lub obecnym pracodawcą. W tym zakresie świadczymy pomoc obejmującą m.in. doradztwo prawne a także kompleksową reprezentację w procesach sądowych dotyczących zwolnień, ustalenia stosunku pracy czy stosowania mobbingu lub dyskryminacji.

Nasza Kancelaria w szczególności świadczy usługi obejmujące:

- kompleksowe poradnictwo prawne w zakresie optymalnych form rozwiązania sporów z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,

- udział w negocjacjach i mediacjach,

- sporządzenie opinii i analiz prawnych z zakresu prawa pracy,

- opracowywanie kompleksowych strategii procesowych,

- przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych i przedprocesowych,

- pełne zastępstwo procesowe Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,

- przygotowanie wszelkiego rodzaju umów i regulaminów w tym m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, umów o pracę i kontraktów managerskich,

- przeprowadzenie audytów dokumentacji z zakresu prawa pracy funkcjonującej obecnie u danego pracodawcy.