Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Polityka Cookies

Klauzula Informacyjna

Prawo umów

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowy zakresu usług związanych z szeroko rozumianym prawem umów. Świadczymy pomoc obejmującą przygotowywanie projektów kontraktów i wzorców umownych, sprawdzanie i opiniowanie umów pod kątem potencjalnych zagrożeń, udział w negocjacjach mających na celu zawarcie lub rozwiązanie umowy, a także modyfikację treści obowiązującego już kontraktu. W przypadku sporów znajdujących swoje podstawy w stosunkach umownych – oferujemy kompleksową reprezentację naszych Klientów przed sądami powszechnymi oraz w ramach postępowań mediacyjnych i arbitrażowych.  

Usługi naszej Kancelarii dotyczą wszelkiego rodzaju umów takich jak np. dzieło, zlecenie, umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska, leasing, umowa agencyjna, umowa kontraktacji,  czy darowizna. Nasza oferta dotyczy także przygotowania kontraktów związanych bezpośrednio z działalnością organizacyjną przedsiębiorców takich jak np. umowa sprzedaży udziałów, umowa spółki, umowa o pracę czy kontrakt managerski.

W ramach działalności naszej Kancelarii w szczególności oferujemy:

- kompleksowe doradztwo prawne w zakresie wszelkiego rodzaju umów cywilnych i handlowych – ukierunkowane na wybranie rozwiązań prawnych najlepiej dostosowanych do potrzeb naszych Klientów,

- sprawdzanie i opiniowanie umów pod względem zagrożeń dla Klientów,

- dokonywanie kompleksowych audytów kontraktowych,

- udział w negocjacjach mających na celu zawarcie, rozwiązanie lub zmiany kontraktu,

- przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism sądowych i przedsądowych związanych ze sporami znajdującymi podstawy w stosunkach umownych,

- opracowywanie kompleksowych strategii procesowych,

- zapewnienie pełnej reprezentacji procesowej w sporach sądowych dotyczących wszelkiego rodzaju umów.

Prawo umów

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowy zakresu usług związanych z szeroko rozumianym prawem umów. Świadczymy pomoc obejmującą przygotowywanie projektów kontraktów i wzorców umownych, sprawdzanie i opiniowanie umów pod kątem potencjalnych zagrożeń, udział w negocjacjach mających na celu zawarcie lub rozwiązanie umowy, a także modyfikację treści obowiązującego już kontraktu.


W przypadku sporów znajdujących swoje podstawy w stosunkach umownych – oferujemy kompleksową reprezentację naszych Klientów przed sądami powszechnymi oraz w ramach postępowań mediacyjnych i arbitrażowych.  

 

Usługi naszej Kancelarii dotyczą wszelkiego rodzaju umów takich jak np. dzieło, zlecenie, umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska, leasing, umowa agencyjna, umowa kontraktacji,  czy darowizna. Nasza oferta dotyczy także przygotowania kontraktów związanych bezpośrednio z działalnością organizacyjną przedsiębiorców takich jak np. umowa sprzedaży udziałów, umowa spółki, umowa o pracę czy kontrakt managerski.

 

W ramach działalności naszej Kancelarii w szczególności oferujemy:

- kompleksowe doradztwo prawne w zakresie wszelkiego rodzaju umów cywilnych i handlowych – ukierunkowane na wybranie rozwiązań prawnych najlepiej dostosowanych do potrzeb naszych Klientów,

- sprawdzanie i opiniowanie umów pod względem zagrożeń dla Klientów,

- dokonywanie kompleksowych audytów kontraktowych,

- udział w negocjacjach mających na celu zawarcie, rozwiązanie lub zmiany kontraktu,

- przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism sądowych i przedsądowych związanych ze sporami znajdującymi podstawy w stosunkach umownych,

- opracowywanie kompleksowych strategii procesowych,

- zapewnienie pełnej reprezentacji procesowej w sporach sądowych dotyczących wszelkiego rodzaju umów.