Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Polityka Cookies

Klauzula Informacyjna

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 

 

W ramach działalności naszej Kancelarii oferujemy kompleksową obsługę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,  a także postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. „upadłość konsumencka”). W ramach usług świadczonych w tym obszarze naszej praktyki doradzamy, która z form restrukturyzacji będzie najkorzystniejsza dla Klienta, zapewniamy profesjonalne doradztwo w przeprowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także reprezentujemy naszych Mocodawców w negocjacjach ukierunkowanych na wypracowanie optymalnych form spłaty zaległych zobowiązań.

Nasza Kancelaria reprezentuje także wierzycieli, którym zapewniamy kompleksową pomoc prawną ukierunkowaną na odzyskania zaległego zadłużenia.      

W ramach praktyki z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oferujemy:

- doradztwo prawne obejmujące analizę możliwości wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz dobranie jego optymalnej formy,

- reprezentowanie wierzycieli oraz dłużników na wszelkich etapach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,

- udział w negocjacjach,

- przygotowywanie różnego rodzaju wniosków oraz pism procesowych w toku postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – m.in. wniosków o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,

- doradztwo prawne w obszarze przygotowywania i negocjowania propozycji układowych kierowanych do wierzycieli,

- doradztwo prawne dotyczące przygotowania propozycji finansowania wykonania układu,

- reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych, na posiedzeniach rady wierzycieli oraz na zgromadzeniach wierzycieli,

- doradztwo prawne w zakresie optymalnego wyboru oraz sposobu ustanowienia zabezpieczeń chroniących przed skutkami niewypłacalności kontrahentów,

- doradztwo prawne w zakresie ponoszenia odpowiedzialności przez członków organów przedsiębiorstw, które stały się niewypłacalne.

 

 

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

W ramach działalności naszej Kancelarii oferujemy kompleksową obsługę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,  a także postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. „upadłość konsumencka”).

W ramach usług świadczonych w tym obszarze naszej praktyki doradzamy, która z form restrukturyzacji będzie  najkorzystniejsza dla Klienta, zapewniamy profesjonalne doradztwo w przeprowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także reprezentujemy naszych Mocodawców w negocjacjach ukierunkowanych na wypracowanie optymalnych form spłaty zaległych zobowiązań.

Nasza Kancelaria reprezentuje także wierzycieli, którym zapewniamy kompleksową pomoc prawną ukierunkowaną na odzyskania zaległego zadłużenia.      

W ramach praktyki z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oferujemy:

- doradztwo prawne obejmujące analizę możliwości wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz dobranie jego optymalnej formy,

- reprezentowanie wierzycieli oraz dłużników na wszelkich etapach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,

- udział w negocjacjach,

- przygotowywanie różnego rodzaju wniosków oraz pism procesowych w toku postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – m.in. wniosków o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,

- doradztwo prawne w obszarze przygotowywania i negocjowania propozycji układowych kierowanych do wierzycieli,

- doradztwo prawne dotyczące przygotowania propozycji finansowania wykonania układu,

- reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych, na posiedzeniach rady wierzycieli oraz na zgromadzeniach wierzycieli,

- doradztwo prawne w zakresie optymalnego wyboru oraz sposobu ustanowienia zabezpieczeń chroniących przed skutkami niewypłacalności kontrahentów,

- doradztwo prawne w zakresie ponoszenia odpowiedzialności przez członków organów przedsiębiorstw, które stały się niewypłacalne.