Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Polityka Cookies

Klauzula Informacyjna

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe

 

 

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi z zakresu pomocy prawnej świadczonej w ramach wszelkiego rodzaju sporów sądowych i pozasądowych. Posiadamy bogate  doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, jak również przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w tym także Naczelnym Sądem Administracyjnym. Oferujemy także pełną reprezentację naszych Klientów w ramach postepowań mediacyjnych oraz prowadzonych przed sadami arbitrażowymi.

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają nam świadczyć kompleksową pomoc prawną z zakresu różnych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących:

- prawa cywilnego w tym m.in. spraw dotyczących wszelkiego rodzaju odszkodowań, naruszenia dóbr osobistych, spraw spadkowych, czy konfliktów związanych z prawidłowym wykonaniem kontraktów,

- prawa rodzinnego w tym m.in. spraw rozwodowych i alimentacyjnych,

- prawa nieruchomości w tym m.in. spraw dotyczących realizacji umowy najmu, dzierżawy oraz sporów związanych z nabyciem nieruchomości,

- prawa handlowego i gospodarczego obejmujących kompleksowa obsługę prawną przedsiębiorców
w każdym aspekcie prowadzonej działalności,

- prawa pracy w tym m.in. spraw dotyczących zwolnień pracowników czy ustalenia stosunku pracy,

- prawa konsumenckiego – w tym m.in. spraw dotyczących wszelkiego rodzaju reklamacji
i odszkodowań związanych z działalnością przedsiębiorców z branży bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, turystycznej czy usługowej,

Pomoc prawna świadczona przez Naszą Kancelarię obejmuje w szczególności:

- doradztwo oraz analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy,

- opracowanie kompleksowej strategii procesowej,

- przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych – na każdym etapie postepowania,

- negocjowanie w imieniu Klienta warunków ugód sądowych i pozasądowych,

- kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym,

- pełne zastępstwo procesowe przed sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach mediacyjnych,

- kompleksowe zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w tym także Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Rozwiazywanie sporów, procesy sądowe

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi z zakresu pomocy prawnej świadczonej w ramach wszelkiego rodzaju sporów sądowych i pozasądowych. Posiadamy bogate  doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, jak również w postępowaniach administracyjnych. Oferujemy także pełną reprezentację naszych Klientów w ramach postepowań mediacyjnych oraz prowadzonych przed sadami arbitrażowymi.

 

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają nam świadczyć kompleksową pomoc prawną z zakresu różnych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących:

- prawa cywilnego w tym m.in. spraw dotyczących wszelkiego rodzaju odszkodowań, naruszenia dóbr osobistych, spraw spadkowych, czy konfliktów związanych z prawidłowym wykonaniem kontraktów,

- prawa rodzinnego w tym m.in. spraw rozwodowych i alimentacyjnych,

- prawa nieruchomości w tym m.in. spraw dotyczących realizacji umowy najmu, dzierżawy oraz sporów związanych z nabyciem nieruchomości,

- prawa handlowego i gospodarczego obejmujących kompleksowa obsługę prawną przedsiębiorców w każdym aspekcie prowadzonej działalności,

- prawa pracy w tym m.in. spraw dotyczących zwolnień pracowników czy ustalenia stosunku pracy,

- prawa konsumenckiego – w tym m.in. spraw dotyczących wszelkiego rodzaju reklamacji i odszkodowań związanych z działalnością przedsiębiorców z branży bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, turystycznej czy usługowej,

Pomoc prawna świadczona przez Naszą Kancelarię obejmuje w szczególności:

- doradztwo oraz analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy,

- opracowanie kompleksowej strategii procesowej,

- przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych – na każdym etapie postepowania,

- negocjowanie w imieniu Klienta warunków ugód sądowych i pozasądowych,

- kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym,

- pełne zastępstwo procesowe przed sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach mediacyjnych,

- kompleksowe zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w tym także Naczelnym Sądem Administracyjnym.